سجده بهترین و نزدیکترین حالتی است که بنده به پروردگارش نزدیک می‌شود.


سجده نماز

در این گزارش به دعا‌هایی اشاره می‌شود که جزو بهترین دعا‌های در سجده و در پایان نماز است.

در سجده، خواندن این دعاها سفارش می‌شود:

* «یا لطیف ارحم عبدک ضعیف، یا جلیل ارحم عبدک الذلیل»

 

 * «یا ولی العافیه، اسئلک العافیه، عافیه الدّین و الدنیا و الاخره، بجاهِ محمّـد و عترته الطاهره صلواتک علیه اجمعین»؛

 

* «اللهم انی اسئلک الراحه عند الموت و المغفره بعد الموت و العفو عند الحساب.»

 

* «یا من له الدنیا و الاخره ارحم من لیس له الدنیا و الاخره»؛

 

* «رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک الاعزّ الاجلّ الاکرم»؛

 

* «یا خیر المسوولین و یا خیر المعطین، الرزقنی و ارزق عیالی من فضلک فاِّنک ذوالفضل العظیم.»
موضوع :
نماز ,